Insert Logo Here

 

Seán Ó Cinnéide - Cathaoirleach

Louis Mulcahy

Chaith John Kennedy a shaol oibre mar mhúinteoir agus mar riarthóir sa chóras oideachais. Bhí spéis fé leith aige sa dalta le deachrachtaí foghlama agus i litearthacht do dhaoine fásta. Bhí baint aige le bunú Cumann na Múinteoirí Feabhais (ILSA), an Áisínteacht Náisiúnta Litearthacht do Dhaoine Fásta (NALA) agus Bhreacadh - acmhainn aosoideachais sa Ghaeltacht. Tá sé féin agus a bhean, Frances, ina gcónaí i nDún Chaoin ó 1974, áit ina thógadar a gceathrar mac.
Louis Mulcahy - Stiúrthóir

Louis Mulcahy

Tá dánta Louis Mulcahy foilsithe i roinnt duanairí; Poetry Ireland, Stinging Fly, Southward, The Galway Review, Stony Thursday, Boyne Berries, Sonas agus Revival ina measc. Bhí scata acu in Idir Chruach is Chuan, agus Criathar Meala, Mil na Ceardlainne, Mil ina Slaoda a d'fhoilsigh An Sagart. Léadh vearsaí leis ar Sunday Miscellany RTE 1, ar Lyric Radio agus ar Radió na Gaeltachta.  Bhí sé ar an an gcúigear a ainmníodh ar an ngearrliosta do bhailiúcháin as Béarla ag Feile Scríbhneoirí Lios Tuathail i 2008 agus arís i 2010. Seoladh a chéad chnuasach filíóchta Gaeilge uaidh i 2012 Dhá Chlog ag Bualadh, . Seolfar a chéad chnuasach Béarla i 2013. Bhronn Ollscoil na hÉireann Céim Óinigh air i 2004 dá chuid saothair i bPotadóireacht na Caolóige i g Corca Dhuibhne. Tá sé ina stiúrthóír ar an bhFeile Bheag Filíóchta. Is breá leis bheith ag canadh. An tEalaíontóir Táipéisa, Lisbeth Mulcahy a bhean chéile.

Louis Mulcahy's poems have been accepted by Poetry Ireland, Stinging Fly, Stony Thursday, Boyne Berries, Sonas, Southward, The Galway Review and Revival amongst others. Many of them appeared in Idir Chruach is Chuan, and Criathar Meala, Mil na Ceardlainne, Mil ina Slaoda from An Sagart Publishers. He has read his work on Sunday Miscellany RTE1, and on Lyric Radio and on Radió na Gaeltachta. He made the shortlist of five in the Competition for a Collection in English at Listowel Writers' Week in 2008 and again in 2010. Dhá Chlog ag Bualadh, his first full collection in Irish was launched by An Sagart in November 2012. His first collection in English will be launched by An Sagart in 2013. In 2004 he was awarded an Honorary Degree by the Senate of the National University of Ireland for his work in his pottery Potadóireacht na Caolóige and his contribution to his community. He is the Director of An Fhéile Bheag Filíochta. He sings. He is married to the Tapestry Artist, Lisbeth Mulcahy.


Bríd Ní Mhóráin - Rúnaí

Brid Ni MhorainTá conaí ar Bhríd ar an gCam, in Oirthear Duibhneach agus í ag oibriú mar scríbhneoir cónaitheach pairtaimseartha le hOidhreacht Chorca Dhuibhne(le tacaíocht Ealaín na Gaeltachta) ó 2003. Ceithre chnuasach Gaeilge atá foilsithe aici: Céiliúradh Cré(Coiscéim, 1992), Fe Bhrat Bhríde (An Sagart, 2002), Síolta an Iomais (Cló Iar-Chonnachta, 2006), Pietas (An Sagart, 2010) agus cnuasach dátheangach-An Cosán Bán/The White Path (Oidhreacht Chorca Dhuibhne, 2008). Tá duaiseanna don bhfilíocht (1988 & 1989) agus don bprós (1992) buaite aici san Oireachtas, chomh maith leis an gcéad duais do dhán Gaeilge (2005) i bhFeile Filíochta Idirnáisiúnta na Leabharlanna Dún Laoire/Rath an Dúin. D'fhoilsigh An Sagart a tráchtas M. Litt. fén teideal Thiar sa Mhainistir atá an Ghaolainn bhreá (1997).

 

Domhnall Mac Síthigh - Cisteoir

Domhnall Mac Síthigh Rugadh agus tógadh Domhnall Mac Síthigh i mBaile Eaglaise, in Iarthar Dhuibhneach, D'fhreastail sé ar Scoil Náisiúnta Naomh UInseann Bhaile an Fheirtéaraigh, ar Mheánscoil na mBráithre i nDaingean Uí Chúíse agus ar Cholásite Bhréanainn Chill Áirne. Oileadh sé mar mhúinteoir Admhmadóíreachta Oideachasúil. Tá morán turasanna fada farraige curtha de aige. Tá ardeolas aige ar fharraigí Chorca Dhuibhne agus na mBlascaosdaí. Is file pobail aitheanta é agus áirítear é mar shárchainteoir Gaeilge. Is é a bhuaigh an chéad duais i gcomórtas Dreas Cainte an Oireachtais sa Daingean i 2001. Údar Fan Inti (Coiscéim 2003), Allagar na gCloch/ Stonechat - i gcomhar le Dominique Lieb (Púca Press, 2006) agus Súíl Seilge, cnuasach filíochta (Coiscéim, 2007). Maireann sé féin agus a bhean Máire i mBaile Eaglaise. Tá triúr clainne acu Cormac, Roisín agus Órla.

Caitríona Ní Chathail - Bolscaireacht agus Comhairleoir Teanga

Catríona Ní Chathail'Ó Dhúrlas Éile, Co. Thiobraid Árann ó dhúchas í Caitríona. Tá céim sa Léann Ceilteach agus Ard-Teastas san Oideachas bainte amach aici ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co. Chill Dara chomh maith le Máistreacht san Aistriúchán ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá tréimhsí caite aici ag teagasc na Gaeilge ag an dara agus ag an tríú leibhéal i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath, i Luimneach agus in Aonach Urmhumhan. Tá sí ina Teagscóir/Oifigeach Gaeilge le Oidhreacht Chorca Dhuibhne ón mbliain 2000.

Ceaití Ní Bheildiúin

Ceaití Ní Bheildúin Bhog Ceaití Ní Bheildiúin ó Bhaile Átha Cliath go dtí Gaeltacht Chorca Dhuibhne i 2003, áit a lonnaíonn sí fós. Is scríbhneoir, múinteoir, ealaíontóir, scannánaí í. Tá dhá chnuasach filiochta aici, An Teorainn Bheo (Coiscéim, 2007) agus Púca gan Dealramh (Coiscéim, 2010). Tá sí ag oibriú ar a triú cnuasach le maoiniú agus coimisiún ó Fhoras na Gaeilge/Coiscéim. Scríobh Ceaiti gearrdhráma, Port na Mammies (2009) le coimisiúin ó LAB na Mainistreach, An Daingean, áit ar cuireadh ar stáitse é cúpla uair. Ceapadh í ina scríbhneoir cónaitheach sa Díseart, An Daingean, 2008-2009 fé scéim Ealaíontóir Cónaitheach Harry Clarke. Tá duaiseanna buaite aici dá cuid filíochta agus tá sparánacht fachta aici ón gComhairle Ealaíon (2010).


 

Maire Uí Shithigh

Maire Ui Shithigh Máire Uí Shíthigh, Riarthóir, Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Máire Uí Shíthigh rannpháirteach i mórán tograí teangan, oidhreachta agus oideachais le hOidhreacht Chorca Dhuibhne. www.oidhreacht.ie