Insert Logo Here

Simon Ó Faoláin - Stiúrthóir

Simon Ó Faoláin

Rugadh Simon Ó Faoláin i mBaile Átha Cliath agus thánaig sé chun coinbhlíochta in Iarthar Dhuibhneach. Tá mórchuid duaiseanna bainte amach aige dá scríbhneoireacht, Duais Bhaitéar Uí Mhaicín, Duais Glen Dimplex agus Duais Eithne agus Rupert Strong ina measc. Tá Duais Foras na Gaeilge agus Duais Colm Cille araon buaite aige fé dhó. Tá trí leabhar filíochta foilsithe go dtí seo aige; Anam Mhadra (Coiscéim 2008) agus As Gaineamh (Coiscéim 2011), Fé Sholas Luaineach (2014), iad go léir le Coiscéim, chomh maith le leabhrán maisithe, Baile do Bhí (Púca Press 2014). Maireann sé i gCorca Dhuibhne lena bhean chéile Zoë is a mac Ruaidhrí.

Simon Ó Faoláin was born in Dublin and raised in the West Kerry Gaeltacht. He has won many prizes for his writing, including the Glen Dimplex Prize, The Eithne and Rupert Strong Prize and the Walter Macken Prize. He has also won both the Foras na Gaeilge Prize and the Colm Cille Prize twice. He has published three books of poetry to date; Anam Mhadra ('Dog's Soul' 2008), As Gaineamh ('Out of Sand' 2011), and Fé Sholas Luaineach ('By Unsteady Light' 2014),all with Coiscéim, as well as an illustrated chapbook, Baile do Bhí ('A Home that Was' 2014) with Púca Press. He lives on the Dingle Peninsula with his wife Zoë and their son Ruaidhrí. /p>


 

Domhnall Mac Síthigh - Cisteoir

Domhnall Mac Síthigh Rugadh agus tógadh Domhnall Mac Síthigh i mBaile Eaglaise, in Iarthar Dhuibhneach, D'fhreastail sé ar Scoil Náisiúnta Naomh UInseann Bhaile an Fheirtéaraigh, ar Mheánscoil na mBráithre i nDaingean Uí Chúíse agus ar Cholásite Bhréanainn Chill Áirne. Oileadh sé mar mhúinteoir Admhmadóíreachta Oideachasúil. Tá morán turasanna fada farraige curtha de aige. Tá ardeolas aige ar fharraigí Chorca Dhuibhne agus na mBlascaosdaí. Is file pobail aitheanta é agus áirítear é mar shárchainteoir Gaeilge. Is é a bhuaigh an chéad duais i gcomórtas Dreas Cainte an Oireachtais sa Daingean i 2001. Údar Fan Inti (Coiscéim 2003), Allagar na gCloch/ Stonechat - i gcomhar le Dominique Lieb (Púca Press, 2006) agus Súíl Seilge, cnuasach filíochta (Coiscéim, 2007). Maireann sé féin agus a bhean Máire i mBaile Eaglaise. Tá triúr clainne acu Cormac, Roisín agus Órla.

Caitríona Ní Chathail - Bolscaireacht agus Comhairleoir Teanga

Catríona Ní Chathail'Ó Dhúrlas Éile, Co. Thiobraid Árann ó dhúchas í Caitríona. Tá céim sa Léann Ceilteach agus Ard-Teastas san Oideachas bainte amach aici ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co. Chill Dara chomh maith le Máistreacht san Aistriúchán ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá tréimhsí caite aici ag teagasc na Gaeilge ag an dara agus ag an tríú leibhéal i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath, i Luimneach agus in Aonach Urmhumhan. Tá sí ina Teagscóir/Oifigeach Gaeilge le Oidhreacht Chorca Dhuibhne ón mbliain 2000.

Ceaití Ní Bheildiúin

Ceaití Ní Bheildúin Bhog Ceaití Ní Bheildiúin ó Bhaile Átha Cliath go dtí Gaeltacht Chorca Dhuibhne i 2003, áit a lonnaíonn sí fós. Is scríbhneoir, múinteoir, ealaíontóir, scannánaí í. Tá dhá chnuasach filiochta aici, An Teorainn Bheo (Coiscéim, 2007) agus Púca gan Dealramh (Coiscéim, 2010). Tá sí ag oibriú ar a triú cnuasach le maoiniú agus coimisiún ó Fhoras na Gaeilge/Coiscéim. Scríobh Ceaiti gearrdhráma, Port na Mammies (2009) le coimisiúin ó LAB na Mainistreach, An Daingean, áit ar cuireadh ar stáitse é cúpla uair. Ceapadh í ina scríbhneoir cónaitheach sa Díseart, An Daingean, 2008-2009 fé scéim Ealaíontóir Cónaitheach Harry Clarke. Tá duaiseanna buaite aici dá cuid filíochta agus tá sparánacht fachta aici ón gComhairle Ealaíon (2010).


 

Maire Uí Shithigh

Maire Ui Shithigh Máire Uí Shíthigh, Riarthóir, Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Máire Uí Shíthigh rannpháirteach i mórán tograí teangan, oidhreachta agus oideachais le hOidhreacht Chorca Dhuibhne. www.oidhreacht.ie